global youtube list

 • INTODUCTION ABOUT HUFLIT
Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 107
 • ​Email: phongqhqt@huflit.edu.vn
 
Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 103 hoặc 104
 • ​Email: cttc@huflit.edu.vn
 
Phòng Đào tạo
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 108 hoặc 109
 • ​Email: daotao@huflit.edu.vn - info@huflit.edu.vn
 
Phòng Quản trị - Tài vụ
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • ​Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 105 hoặc 106
 • Email: taivu@huflit.edu.vn
 
Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • ​Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 110
 
Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Điện thoại:(028) 38 632 052 - Ext: 112
 • ​Email: bandbclgd@huflit.edu.vn
  
Ban Khảo thí
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B
 • Điện thoại:(028) 38 632 052 - Ext: 111
 • ​Email: khaothi@huflit.edu.vn
 
Khoa Công nghệ thông tin
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 119
 • Email: khoacntt@huflit.edu.vn
 • Website: http://fit.huflit.edu.vn
 
Khoa Ngoại ngữ
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 118
 • Email: khoangoaingu@huflit.edu.vn
 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 115
 • Email: khoadongphuong@huflit.edu.vn
 
Khoa Du lịch - Khách sạn
 • Địa chỉ: M4-M7-M8 Thất Sơn, CX. Bắc Hải, P.15, Q.10
 • Điện thoại: (028) 39 707 905
 • Email: dulichkhachsan@huflit.edu.vn
 
Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Địa chỉ: 298-304 Cao Thắng (nối dài), P.12, Q.10
 • Điện thoại: (028) 22 421 063
 • Email: qtkdqt@huflit.edu.vn
 
Khoa Quan hệ quốc tế
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 116
 • ​Email: dir@huflit.edu.vn
  
Khoa Lý luận chính trị
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 117
 • ​Email: khoallct@huflit.edu.vn
 
Khoa Luật
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 120
 • ​Email: khoaluat@huflit.edu.vn
 
Bộ môn Tiếng Anh không chuyên
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 121
 • ​Email: bomontienganh@huflit.edu.vn
​​
Thư viện
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 122
 • ​Email: thuvien@huflit.edu.vn
 • Website: http://lib.huflit.edu.vn
 
Trung tâm Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp
 • Địa chỉ: Tầng 3 - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 113
 • ​Email: ttqhdn@huflit.edu.vn
 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
 • Địa chỉ: Tầng Trệt - Khu A
 • Điện thoại: (028) 39 797 515 - 39 797 616
 • Hotline: 0906 077 088
  
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
 • Địa chỉ: B63 - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 123
 • ​Email: doantruong.huflit@gmail.com
Security code